REGLAMENT

de les Marxes Cicloturistes dels Circuits de Cicloturisme de llarga distància i Ciclopirineus Federació Catalana de Ciclisme

 

Article 1

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA MARXA

Article 2

LEGISLACIÓ I NORMES

• L’Sprint Ciclo Club Pobla (d’ara endavant “l’Organitzador”) organitza la XVII edició de la Marxa la Bonaigua (d’ara endavant “La Marxa”).

 

• La data de celebració serà el proper dissabte, 4 de Juny de 2016.

 

• El lloc de sortida estarà situat a la plaça del poliesportiu de la població de la Pobla de Segur (província de Lleida). Les dades de GPS són: Latitud: 42.246609; Longitud: 0.967161

 

• L’Organitzador proposa un recorregut llarg de 200 quilòmetres i 3050 metres de desnivell que és puntuable pel IX Circuit Ciclopirineus de Cicloturisme que organitza la Comissió de Cicloturisme de la Federació Catalana de Ciclisme (d’ara endavant “FCC”) i també per al “XX Circuito de Cicloturismo”, que organitza la revista Ciclismo a Fondo. La sortida d’aquest recorregut serà a les 8:00 hores.

 

• Així mateix, també es proposa un recorregut mitjà de 170 quilòmetres i 2050 metres de desnivell que és puntuable pel IX Circuit Ciclopirineus de Cicloturisme i també per al “Circuito de Cicloturismo”, que organitza la revista Ciclismo a Fondo. La sortida d’aquest recorregut serà a les 8:30 hores.

 

• Finalment, tenim un recorregut curt de 94km i 1325 metres de desnivell positiu, puntuable per la XXVI Challenge Catalana de Cicloturisme de la FCC. La sortida d’aquest recorregut serà a les 8:00h

 

• Les dades de contacte de l’Organitzador són les següents:

  Telèfon/s mòbil/s: 659903885, 629144820 i 676914630

  Correu electrònic: sprintcicloclubpobla@gmail.com

 

 • La Marxa és una marxa cicloturista-cicloesportiva de bicicleta de carretera de les regulades en l’article 9 del Reglament de Cicloturisme-Ciclisme per a Tots de la Real Federación Española de Ciclisme (RFEC) dins el marc d’una especialitat ciclista que concep aquest esport com un exercici físic amb una finalitat d’oci i turístic o cultural, excloint-hi la competició. La marxa estarà sotmesa a les disposicions dels articles 15 i següents de l’annex II del Reial Decret 1428/2003, del 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per a l’aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, del 2 de març.

 

 • L’edat mínima per participar al recorregut puntuable pel Circuit de Llarga Distància / Circuit Ciclopirineus és de 18 anys a complir pel ciclista durant l’any en curs. L’edat mínima per participar al recorregut puntuable per la Challenge Catalana és de 15 anys a complir pel ciclista durant l’any en curs.

 

 • La Marxa té un caire no competitiu. El trànsit estarà obert, fet que obliga als participants a respectar la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigents . L’Organitzador vetllarà per l’òptima circulació dels ciclistes en els punts crítics del recorregut on per la coincidència amb la resta d’usuaris de la via sigui necessari reforçar les mesures de seguretat viària existents.

Article 3:

INSCRIPCIONS I PREUS

• Les inscripcions es portaran a terme únicament via el portal www.bicinscripcions.cat  o a través d’una plataforma telemàtica de provada solvència que ofereixi l’Organitzador i que permeti el pagament amb targeta de crèdit o dèbit.

 

• El preu de les inscripcions anticipades és: des de l’obertura del plaç d’inscripció fins al dilluns 23 de maig a les 24:00 hores de la nit– serà de 30 euros.

 

• Des d’aquest dia fins el 02-06-15 a les 24:00 hores de la nit– la inscripció tindrà un recàrrec de 5 euros, essent el preu final de 35 euros. En aquest moment les inscripcions es tancaran definitivament.

 

• Després del tancament del termini, no s’acceptaran inscripcions per part de l’Organitzador.

 

• En cas de que s’arribi al límit de 600 participants al recorregut llarg o de 300 participants al recorregut curt, les inscripcions es tancaran automàticament en cadascun d’ells.

 

• La inscripció dóna dret al ciclista a participar en La Marxa, així com al dorsal i/o placa identificatius, carnet de ruta, obsequis i utilització dels serveis que ofereix l’Organitzador.

 

• En cas que l’Organitzador confiï el control del participant al xip electrònic el participant haurà de seguir les instruccions indicades per l’Organitzador per realitzar la inscripció a La Marxa i també pel seu correcte ús.

Article 4

LLICÈNCIES

 • Per participar a La Marxa és obligatori estar federat amb una llicència amb validesa durant l’any en curs i expedida per la RFEC, la FCC o l’UCI en el cas dels estrangers.

 

 •  En cas de no tenir llicència federativa, s’haurà de subscriure obligatòriament una llicència-assegurança d’un dia, vàlida exclusivament pel dia de la marxa. Per la temporada 2016, el cost afegit d’aquesta assegurança és de 10 euros que caldrà abonar en el moment de formalitzar la inscripció. El dia de la marxa, juntament amb el dorsal, es lliurarà un justificant d’aquesta assegurança que el participant haurà de portar en tot moment.

 

 • Tots aquells que contractin aquesta assegurança de dia i vulguin treure’s durant els 30 dies posteriors a la data de celebració de la marxa una llicència federativa de cicloturisme expedida per la FCC, tindran un descompte per valor igual a l’import de l’assegurança de dia. Per fer aquest tràmit, el cicloturista haurà de contactar directament amb la FCC.

Article 5

DEVOLUCIONS I INTRANSFERIBILITAT DE LES INSCRIPCIONS

 • Les inscripcions es consideren com a definitives un cop pagades. No existeix la possibilitat de retorn de la inscripció en cas de no poder participar a La Marxa. En aquest cas, l’Organitzador lliurarà el regal commemoratiu al lloc i dates que indiqui. En cas d’ajornament, les inscripcions seran vàlides si La Marxa es celebra dintre del mateix any i no es guardaran per una següent temporada.

 

 • Les inscripcions són personals i intransferibles i no poden ser utilitzades per una persona diferent a l’inscrita. No és possible la substitució d’un participant per un altre. En cas de detectar aquest fet, l’Organitzador es reserva el dret de penalitzar ambdós participants.

Article 6

RECOLLIDA DE DORSALS

 • La recollida de dorsals tindrà lloc el Divendres dia 03 de Juny al pavelló municipal de les 17h a les 22h i el Dissabte 4 de Juny a partir de les 6:30h.

 

 •  La recollida de dorsals es portarà terme al pavelló poliesportiu carrer de la Font s/n, el dia anterior a La Marxa –en aquest cas, el dia 3 de juny des de les 17:00 hores fins les 22:00 hores, i el mateix dia de la marxa a partir de les 6:30 hores fins mitja hora abans de la sortida.

 

 • Per recollir el dorsal, serà imprescindible la identificació per part del participant. Per tant, serà OBLIGATÒRIA la presentació d’un document identificatiu (DNI, carnet de conduir, passaport) i la llicència federativa en curs en cas de tenir-la. A l’hora de realitzar la inscripció o al recollir el dorsal, s’haurà d’acceptar la “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la marxa.

 

 • Per recollir el dorsal a una tercera persona, serà necessari portar una fotocopia del document identificatiu i de la llicència federativa així com una autorització de recollida signada per l’interessat.

 

 • En cap cas s’entregaran dorsals que no corresponguin amb l’interessat. La revenda dels drets d’inscripció i la conseqüent participació amb el dorsal d’una altra persona pot tenir penalitzacions tant pel venedor com pel comprador i la possibilitat d’exercir accions contra els dos.

Article 7

CONTROLS HORARIS I TANCAMENTS DE PAS

 • Al recorregut llarg es situarà aquests punt de control amb horari màxim de pas a Rialp (quilòmetre 155 del recorregut llarg). Tancament a les 15:15 hores, on continuaran pel recorregut de la marxa curta.

 

 • Si algun participant que hagi sobrepassat el temps de pas horari al control de Rialp, vol continuar per l’itinerari de la marxa llarga, ho farà sota la seva completa responsabilitat i risc, donat que l’Organitzador el considerarà fora de La Marxa i no podrà donar-li serveis com avituallament, assistència mecànica ni sanitària i, per tant, eximeix l’Organitzador de qualsevol reclamació referida a aquesta qüestió.

 

 • El tancament de la zona d’arribada es farà quan arribi el darrer participant.

Article 8

AVITUALLAMENTS

 • Al recorregut llarg es situaran els següents punts d’avituallament:

 

–Avituallament 1 sòlid: l’Hostalet (quilòmetre 46)

–Avituallament 2 líquid: Boren (quilòmetre 82)

–Avituallament 3 sòlid/líquid: Port Bonaigua (quilòmetre 97)

–Avituallament 4 líquid: Jou (quilòmetre 126

–Avituallament 5 sòlid/líquid: Caregue (quilòmetre 164,5)

–Avituallament 6 líquid: Baro (quilòmetre 181)

 

 • Al recorregut mitjà es situaran els següents punts d’avituallament:

 

–Avituallament 1 líquid: l’Hostalet (quilòmetre 29)

–Avituallament 3 sòlid/líquid: Port Bonaigua (quilòmetre 82)

–Avituallament 4 líquid: Jou (quilòmetre 111)

–Avituallament 5 líquid: Baro  (quilòmetre 151,5)

 

 • Al recorregut curt:

 

–Avituallament 1 líquid: l’Hostalet (quilòmetre 46)

–Avituallament 2 sòlid/líquid: Caregue (Quilòmetre 58)

–Avituallament 3 líquid: Baro (quilòmetre 76)

 

 • Al final de la marxa hi haurà un avituallament líquid i un dinar per tots els participants amb opció pels acompanyants.

 

 • Per avituallar-se, els participants hauran d’aturar-se i passar per les zones habilitades a tal fi. L’Organitzador té expressament prohibit oferir menjar i begudes fora d’aquestes zones i a ciclistes en moviment damunt de la bicicleta.

 

 • Els participants hauran de dipositar les deixalles en les zones habilitades als avituallaments. Llençar brossa fora d’aquestes zones serà penalitzat.

 

 • L’Organitzador no donarà avituallament a tots els ciclistes que no estiguin identificats com a participants a la marxa.

Article 9

SERVEIS PRE I POST MARXA

 • Existirà un àrea d’aparcament de vehicles degudament senyalitzada a la zona del poliesportiu oberta a partir de les  6:00 hores.

 

 • Abans de la marxa, a la zona de recollida de dorsals, hi haurà lavabos degudament senyalitzats.

 

 • En acabar la marxa, els cicloturistes tindran disponibles vestuaris, dutxes i dinar final.

 

 • L’entrega de trofeus i premis tindrà lloc a les 16:00 hores

Article 10

PROTECCIÓ I ASSISTÈNCIA

 • Hi haurà presència de vehicles i personal de protecció oficial com ara Mossos d’Esquadra i Policia Local.

 

 • Aquests cossos podran estar recolzats per personal de Protecció Civil.

 

 • També estaran presents altres vehicles i personal de l’Organitzador, ambulàncies, cotxe escombra, assistències, etc.

 

 • S’oferirà assistència mecànica per avaries de consideració. La mà d’obra serà gratuïta, però el preu del material instal.lat correrà per part del ciclista.

 

 • L’Organitzador també posarà cartells indicatius, senyalitzacions, fletxes i personal voluntari degudament identificat als llocs que cregui adients i/o li sigui possible. S’entén que són una ajuda merament informativa i no una condició obligatòria. Per tant, el cicloturista exonera a l’Organitzador dels elements que no hagin estat ben situats i declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organitzador.

 

 • L’Organitzador prestarà l’assistència que li sigui possible, limitant-se posteriorment a tramitar l’informe corresponent a la Mutualitat o companyia d’assegurances de la cobertura de la llicència federativa o la llicència de dia. Igualment, declina tota responsabilitat per la pèrdua o deteriorament d’objectes personals durant la marxa, ja sigui per robatori o per altres circumstàncies. El participant, pel sol fet de participar, declina efectuar qualsevol acció legal contra l’Organització.

 

 • Tots els participants de La Marxa, pel fet d’estar en possessió de la seva corresponent llicència federativa o llicència de dia, estan coberts tant amb assistència mèdica com responsabilitat civil. En el cas dels posseïdors majors de 16 anys de la llicència federativa expedida per la FCC, la pòlissa d'assistència mèdica número 57-387 de la companyia FIATC garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil pel que fa a danys personals, material i perjudicis consecutius. Pels federats menors de 16 anys, la pòlissa d'assistència mèdica i de responsabilitat civil número 055-1080005000 de la companyia Mapfre garanteix la cobertura d’accidents i de responsabilitat civil. Pels usuaris de la llicència de dia expedida per la FCC, la pòlissa d'assistència mèdica número 57-387 de la companyia FIATC garanteix la cobertura d’accidents i la pòlissa de responsabilitat civil número 8-5.581.609-W de la companyia Catalana Occidente garanteix la cobertura de responsabilitat civil. A la web de la Federació Catalana de Ciclisme Reglament Marxes Cicloturistes Temporada 2015 Pàgina 6 de 10 normativa_cicloturisme.doc Darrera actualització: 20/02/2015 19:56 Doc. 219 FCC, apartat “Llicència” trobareu tota la informació referent als centres d’assistència i normes d'actuació en cas d'accident, així com informació detallada de cada pòlissa.

Article 11

OBLIGACIONS DEL PARTICIPANT

Article 12

DRETS DE L’ORGANITZADOR

 • És obligatori l’ús del casc protector per part de tots els participants.

 

 • El ciclista ha de portar el dorsal i/o placa identificatius ben visibles.

 

 • S’han de respectar i acomplir les normes de trànsit així com la Llei de Seguretat Vial i el Codi de Circulació vigent. El participant reconeix estar informat de que el ferm de les carreteres pot tenir deficiències, zones estretes i corbes perilloses, per la qual cosa l’Organitzador li demana extremar la prudència i el participant eximeix l’Organitzador per qualsevol incident o accident derivat de la seva participació a la marxa.

 

 • També s’ha de tenir cura del recorregut i el seu entorn i no embrutar ni llençar brossa fora dels llocs habilitats a tal efecte.

 

 • Els participants han de passar per tots els controls inclosa la sortida.

 

 • S’haurà de posar en contacte i comunicar a l’Organitzador en cas d’abandonament o accident al telèfon 659903885.

 

 • No pot existir remolc ni assistència per part de vehicles aliens a l’Organitzador.

 

 • El ciclista haurà d’acceptar el document “Declaració del Cicloturista” que informa dels riscos que comporten la participació i que exclou a l’Organitzador de responsabilitats en cas de qualsevol incidència o accident derivat de la participació a la marxa. En el cas de les inscripcions realitzades via bicinscripcions.cat, aquest document és visible a l’hora de realitzar la inscripció i s’ha d’acceptar per poder finalitzar correctament el procés.

 

 • El participant, a l’inscriure’s a La Marxa, accepta tots els punts del present reglament. L’incompliment per part del participant d’alguna de les normes esmentades suposarà la seva desqualificació automàtica.
 • L'Organitzador prestarà l'assistència que li sigui possible en cas d'accident del participant posant en disposició els serveis mèdics presents a La Marxa. L'Organitzador no es farà responsable dels possibles deutes que el participant pugui contreure durant La Marxa.

 

 • L'Organitzador es reserva el dret de modificar qüestions relatives a la ubicació dels avituallaments, trofeus, etc. El personal de protecció oficial i/o Servei Català de Trànsit es reserva el dret de modificar qüestions relatives al recorregut quan existeixin raons que justifiquin aquests canvis, informant l'Organitzador dels mateixos a tots els participants a La Marxa, ja sigui pels serveis de megafonia i/o mitjançant senyalitzacions durant el recorregut.

 

 • En qualsevol moment, l’Organitzador es reserva el dret de neutralitzar La Marxa i de resoldre, sota el seu criteri, qualsevol incident que es pugui produir en el decurs de la mateixa.

 

 • Si causes de força major (meteorològiques o de qualsevol altre tipus) impedissin la celebració de La Marxa el dia indicat, l’Organitzador no retornarà l’import de les inscripcions però sí lliurarà als participants el regal corresponent als cicloturistes presents, en el cas de que l’organitzador tingui previst lliurar regal. En la seva potestat està la possibilitat, però, d’ajornar la marxa a una nova data si el calendari i/o les autoritats de Trànsit així ho permeten.

 

 • L’Organitzador es reserva el dret d’admissió a La Marxa..

Article 13

PENALITZACIONS

Article 14

DRET A LA IMATGE

Article 15

LOPD I POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’Organitzador adquireix el compromís davant la resta de participants a posar en coneixement de les autoritats als cicloturistes que no respectin el codi de circulació vigent. Tots aquells que no respectin les condicions, podran ser desqualificats de la marxa. En particular es vigilaran aquestes accions:

 

 • No respectar les indicacions de les autoritats i/o l’Organitzador.

 

 • No passar pel control de sortida ni els controls intermitjos.

 

 • Embrutar o degradar l’itinerari o el seu entorn.

 

 • Circular amb vehicle de recolzament.

 

 • Comportar-se de manera que entorpeixi el normal desenvolupament de la marxa i vagi contra el reglament de la mateixa.

L’acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l’Organitzador de La Marxa a la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, dóna el seu acord per que es pugui utilitzar la seva imatge per a la promoció i difusió de l’imatge de La Marxa en totes les seves formes (ràdio, premsa, video, foto, DVD, internet, cartells, mitjans de comunicació, etc) i cedeix tots els drets relatius a la seva explotació comercial i publicitària que considerin oportú executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

 • L’Organitzador garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal i, així, d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, el participant queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents per part de l’Organitzador i al tractament dels mateixos per a la seva utilització en relació a la execució de gestions administratives, comercials i d’altres activitats pròpies.

 

 • En quant a la política de privacitat, l’Organitzador assegura al participant, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant escrit dirigit a Sprint Ciclo Club Pobla, C/de la Font s/n la Pobla de Segur (Lleida), o bé al correu electrònic sprintcicloclubpobla@gmail.com, essent responsable del fitxer amb domicili a aquests efectes a l’adreça anteriorment indicada.

 

 • El participant accepta que les seves dades puguin ser cedides exclusivament per a activitats necessàries per la correcta execució de la gestió i administració interna de l’Organitzador. Així mateix, el participant accepta que l’Organitzador els adreci informació sobre notícies, gestions o serveis que afectin a la marxa. L’acceptació del participant per tal que les seves dades puguin ser tractades o cedides en la forma d’aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, tal i com disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre.

 

 • Les dades personals de la inscripció, conjuntament amb el número de dorsal, estaran a disposició del Servei Català de Trànsit, i de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra, als efectes de control i vigilància de la marxa ciclista, pel que fa sobretot al comportament no competitiu dels seus participants ja que la celebració d’aquests tipus d’activitats esportives és de forma compartida amb la resta d’usuaris de la via.

ARTICLES PARTICULARS DE LA MARXA

Per a una adequada assistència en ruta, l’organització ha previst:

 

 • Metge i A.T.S. en ruta.

 

 • Ambulàncies.

 

 • Vehicles d’assistència mecànica (material a càrrec del ciclista).

 

 • Autobús-escombra

 

 • Les llistes d’arribada dels participants estaran exposades a la zona d’arribada i s’aniran actualitzant a mida que els ciclistes vagin arribant al final del recorregut.

 

 • En un plaç màxim de 24 hores, es podrà visualitzar des de la web www.bicinscripcions.cat o des de la web de l’Organitzador un llistat provisional de la llista d’arribada.

 

 • Durant la setmana posterior a la celebració de la marxa, es podrà descarregar el diploma personalitzat des de la mateixa web.

 

 • El cronometratge serà amb xip electrònic, aquest serà obligatòriament del sistema Championchip.

 

 • A la pàgina d’inscripció d’una marxa a www.bicinscripcions.cat, el participant que ja tingui el xip groc ha de seleccionar l’opció “disposo de xip groc Championchip” per tal d’omplir la casella corresponent amb el codi del seu xip i no pagar cap sobrecost pel cronometratge.

 

 • Qui vulgui comprar el xip groc en propietat ha de seleccionar l’opció “comprar xip groc Championchip”. En aquest cas, amb un cost de 10 euros, el participant rebrà el xip groc i el velcro dins la bossa amb el dorsal el dia de la marxa i ja el podrà utilitzar per sempre.

 

 • Qui no vulgui comprar el xip groc, té la possibilitat de triar l’opció “usar xip retornable de dia”. A la bossa del dorsal rebrà un xip de lloguer que ha de retornar l’organització al final de la marxa. Atenció: aquest servei té un cost de 5 euros que no seran retornats al tornar el xip a l’arribada. Els 5 euros, per tant, no són cap fiança.

 

Els participants hauran de tenir en compte:

 

 • El xip ha de posar-se correctament al turmell mitjançant un velcro. No funciona correctament si està en contacte amb la bicicleta i tampoc si es porta més d’un al turmell o si es col.loca en un altre lloc.

 

 • Només seran operatius els xips grocs i de lloguer de dia.

 

 • No es donaran temps d’arribada a aquells participants que no passin per tots els punts de control, inclosa la sortida.